Impressum

 

Hoofdkwartier

Adres SOUND 7 s.p.r.l.

Rue Hodister, 125
4860 Pepinster
België

Telefoon +32 (0)87 31 23 93
Fax +32 (0)87 40 00 91
Direction Christophe Lange
E-mail info@sound7.be

BTW: BE 0845.727.954.

 

Bankrekeningen:

 

BELFIUS:

IBAN: BE68 0688 9507 7934
BIC: GKCCBEBB

BNP Paribas Fortis:

IBAN: BE93 0016 7621 5267
BIC: GEBABEBB

 

Bescherming van merken

Alle fabrieksmerken, productnamen en namen en logo’s van ondernemingen zijn gedeponeerde merken van de respectievelijke eigenaars.
Alle fabrieksmerken en alle gedeponeerde merken vermeld op deze internetsite en desgevallend beschermd door derden, zijn zonder beperking onderworpen aan de wettelijke bepalingen die specifiek van toepassing zijn en aan de geregistreerde eigendomsrechten. Het feit alleen dat een merk wordt vermeld, betekent in geen geval dat dit merk niet beschermd is door de rechten van derden!

 

Auteursrechten & Intellectuele eigendom

Copyright © 2005 - 2015 SOUND 7. Alle rechten voorbehouden.

De inhoud of delen van de inhoud van deze internetsite, met name alle teksten, grafieken, afbeeldingen, software en informatica-inhoud zijn beschermd door het auteursrecht van SOUND 7. De reproductie of duplicatie (met inbegrip van afdruk op papier) van de inhoud of delen van de inhoud van deze website zijn enkel toegelaten met het oog op het plaatsen van een bestelling bij SOUND 7 of om informatie te verzamelen met het oog op een eventuele aankoop. Elk ander gebruik van de inhoud en/of informatie van deze website, evenals de reproductie, verspreiding, verkoop, wijziging en publicatie voor een ander gebruik dan hierboven vermeld, is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van SOUND 7.

 

Beperking van aansprakelijkheide

De inhoud van deze website wordt enkel ter informatie verstrekt. SOUND 7 heeft alle redelijke inspanningen gedaan en alles te goeder trouw in het werk gesteld voor de uitwerking en realisatie van deze website, maar geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie wat betreft de aard, de integriteit of de juistheid van de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld, en neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich, met inbegrip van verlies of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de toegang of het gebruik van deze website.

Alle beschikbare aanbiedingen op deze website worden “bedrijfsklaar” en zonder engagement geleverd. SOUND 7 behoudt zich het recht voor om delen, pagina’s of het geheel van de aanbiedingen te wijzigen, te vervolledigen of te verwijderen zonder vooraf te verwittigen, of om het verschijnen ervan tijdelijk of definitief op te schorten.