Afdrukken

Milieubescherming

Milieubescherming

Milieubescherming

 

 

De prijzen en diensten zijn zeker uiterst belangrijke factoren in de keuze van een leverancier.

Onze hedendaagse samenleving verplicht ons meer dan ooit om op verantwoorde manier te handelen voor de bescherming van ons milieu, onze Aarde en de mensen die erop wonen.

Om deze redenen heeft SOUND 7 ervoor gekozen om zoveel mogelijk maatregelen op te stellen, bedoeld om binnen onze mogelijkheden ons steentje bij te dragen om onze planeet zo goed mogelijk te beschermen:

- we hebben voor een milieuvriendelijke elektriciteitsleverancier gekozen,

- we hebben voor een internetprovider gekozen die systemen gebruikt die de emissie van CO2 verminderen,

- onze verlichtingen bestaan allemaal uit systemen met laag energieverbruik zoals: TL-lampen, spaarlampen en LED’s,

- meer dan 95% van het afval wordt gerecycleerd of opnieuw gebruikt: kartonnen dozen en papier, vulmateriaal, cellofaanfilms, enz,

- we nemen uw afgedankte toestellen over bij aankoop van nieuwe materialen en brengen die naar sorteercentra en recyclagecentra.

We hebben bovendien ons aankoop- en verkoopbeleid afgestemd op de merken en de producten die we volgen:

- wanneer producten in verschillende verpakkingen verkrijgbaar zijn, kiezen we voor een verpakking die zo min mogelijk afval genereert,

- wanneer producten zijn verkrijgbaar in verschillende verpakkingen, kiezen we de een met een minimum aan afval;

- we hebben de verlichtingen en lichteffecten uit onze catalogus verwijderd die halogeenlampen gebruiken wanneer gelijkaardige LED-systemen die een zelfde effect produceren beschikbaar zijn.