Afdrukken

Waarborg & Customer Service

Waarborg & Customer Service

Waarborg & Customer Service

 

 

Onze dienst na verkoop staat ter beschikking en zal er altijd voor zorgen een oplossing te vinden die aan uw vraag beantwoordt, of het nu de opvolging van uw bestelling, hulp met betrekking tot het gebruik van een toestel, advies om een systeem te configureren, een interventie ten gevolge van een technisch probleem of een werkingsstoring betreft.

 

 Telefonische vragen

Raadpleeg de pagina Adres & Openingsuren voor al uw telefonische vragen. U vindt er onze gegevens en onze openingsuren.

 

 Installatie

Hebt u hulp nodig voor de opstelling, de installatie of de configuratie van een systeem? Wij verwijzen u graag door naar professionele partners die u met raad en daad kunnen begeleiden bij de voltooiing van uw project.

 

 Waarborg & Servicekwaliteit

Het merendeel van de producten die worden voorgesteld op www.sound7.be zijn minimum 2 jaar door waarborg gedekt (*). Wanneer een product een ruimere waarborg geniet, wordt deze informatie aangegeven in de beschrijvende fiche van het betreffende product. Sommige producten kunnen zelfs een optionele uitbreiding van de waarborg inhouden.

Maar onze diensten gaan verder dan dit wettelijke aspect. Als producten een steeds terugkerend probleem vertonen, of defecten die vaak worden vastgesteld, dan worden deze producten uit onze catalogus genomen. Wat telt is de reputatie van het merk, de prijs van het product en zijn succes. Bovendien is een groot deel van de producten die wij u voorstellen getest, beluisterd en geanalyseerd. Op die manier wil onze website niet enkel een algemene catalogus van onze merken zijn, maar een strikte, goed doordachte selectie van kwaliteitsproducten, ongeacht hun prijsklasse. We stellen immers geen enkel merk aan de allerlaagste prijs voor, wat maar al te vaak ten koste van de kwaliteit is. Zo bent u zeker dat de producten die u er aantreft de vrucht zijn van een grondige reflectie en van praktische ervaring. En dat is onze beste kwaliteitswaarborg!

 

 Technische problemen

De wereld is niet perfect. Het kan gebeuren dat een product niet correct werkt, een fabricatiefout vertoont of niet de volle kwaliteit biedt die u mag verwachten. Wij kunnen zorgen voor de oplossing van dit probleem, ongeacht of dit nu al of niet onder de dekking van de waarborg valt.

Indien het probleem kort na de aankoop opduikt, raden wij u aan om ons te contacteren zodat we een betere diagnose kunnen stellen. Valse problemen kunnen gemakkelijk van op afstand worden opgelost.

De interventies worden altijd uitgevoerd door de erkende technische diensten van de merken of invoerders van de merken die wij volgen. Dit garandeert kwaliteitsvol werk, vervanging van onderdelen door originele stukken en leveringstermijnen die vaak zeer correct zijn.

Tijdens de eerste 6 maanden volgend op uw aankoop biedt SOUND 7 u bovendien de mogelijkheid om elk defect product dat door de waarborg is gedekt te laten ophalen op het adres van uw keuze, en dit zonder kosten voor u (zie verder).

 

 Retourprocedure

Tijdens de eerste 6 maanden volgend op de aankoop biedt SOUND 7 u de mogelijkheid om elk defect product dat door de waarborg is gedekt gratis te laten afhalen op het adres van uw keuze.

Deze service is mogelijk binnen het kader van een verkoop op afstand voor afhaaladressen in België en voor producten die niet meer dan 30 kg wegen of 2 m lang zijn, verpakking inbegrepen.


Ongeacht of het probleem dat u ondervindt al of niet onder de waarborg valt, raden wij u aan om de volgende procedure te volgen om een interventieaanvraag van materiële aard in te dienen:

- Download en print het retourformulier, en vul het volledig in.

- As u geniet van de afhaalvoorwaarden, stuurt u ons het retourformulier toe. Wij regelen daarna zo snel mogelijk de afhaling.

- Als u niet van de afhaling geniet of er geen gebruik van wenst te maken, brengt u ons of stuurt u ons het defecte toestel terug, vergezeld van het retourformulier en, in geval van een interventie onder waarborg, van een kopie van het aankoopbewijs (ontvangstbewijs of factuur).

Zodra het defecte product bij ons terug is, zullen we de nodige maatregelen nemen om het product zo snel mogelijk gebruiksklaar aan u terug te bezorgen. Afhankelijk van geval tot geval, sturen wij het gerepareerde product naar u terug ofwel houden we het voor u hier ter beschikking om het bij ons te komen afhalen.

Indien het probleem niet door de waarborg is gedekt, zorgen wij ervoor dat u hierover wordt ingelicht zodra de technische dienst ons dit meldt. Merk op dat kosten hier altijd van toepassing zijn, met een minimum van 45 EUR (administratiekosten, bestekkosten, leveringskosten...)

 

(*) Raadpleeg onze Algemene verkoopvoorwaarden voor meer details.