Privacy Policy

 

Welkom op onze website www.sound7.be, wij danken u voor uw interesse in onze producten en oplossingen.

Dit vertrouwelijkheidsbeleid heeft als doel u te informeren over de manier waarop wij gegevens van persoonlijke aard verzamelen en behandelen.

 

Verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder ons persoonlijke gegevens mee te delen over uzelf. Wij registreren uitsluitend gegevens van technische aard zoals de naam van uw internetprovider, de pagina van waaruit u naar onze website bent gegaan of de pagina’s en de bestanden die u hebt geraadpleegd. Deze informatie dient enkel om ons internetaanbod te verbeteren, en worden anoniem behandeld.

De gegevens van persoonlijke aard worden enkel geregistreerd indien u ons die zelf heeft meegedeeld in het kader van de plaatsing van een bestelling, het openen van een klantrekening of de inschrijving op onze nieuwsbrieven. Wij gebruiken deze gegevens zonder uw uitdrukkelijk akkoord enkel ten behoeve van de behandeling en de uitvoering van uw bestelling. Als u inschrijft op onze nieuwsbrieven, gebruiken wij uw e-mailadres met uw voorafgaande goedkeuring om u promotionele aanbiedingen te versturen en informatie die u eventueel kan interesseren. U kunt gratis en op elk ogenblik uitschrijven om deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen door te klikken op de link die hiervoor is voorzien, of door ons uw vraag over te maken per e-mail op het adres unsubscribe@sound7.be.

Uw persoonlijke gegevens zijn niet van buitenaf toegankelijk, en worden bewaard in onze databanken met het oog op het beheer van verdere bestellingen.

 

Communicatie van gegevens aan derden

Het kan nodig zijn om bepaalde persoonlijke informatie aan onze leveranciers of transporteurs mee te delen om de levering van uw bestelling te verzekeren, of om een dienst na verkoop te verzekeren. Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw gegevens van persoonlijke aard over te maken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, meer bepaald wanneer we daartoe door een gerechtelijke vordering verplicht worden.

 

Beveiliging van gegevens

Wij verzekeren dat we alle nodige voorzorgen nemen ten aanzien van risico’s die inherent zijn aan de behandeling van gegevens om de veiligheid van deze gegevens te vrijwaren, en meer bepaald om te beletten dat ze worden veranderd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang tot zouden hebben. Daarom worden uw persoonlijke gegevens via internet cryptisch verstuurd via het protocol voor uitwisseling van gegevens SSL (Secure Socket Layer). Onze website en de informaticasystemen die eraan verbonden zijn, zijn beveiligd door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, wissen, wijzigen of verspreiden van uw persoonlijke gegevens ten gevolge van toegang tot deze gegevens door onbevoegden. Toegang tot uw klantrekening is niet mogelijk zonder het invoeren van uw gebruikersnaam en uw wachtwoord. Wij raden u aan om deze informatie vertrouwelijk te behandelen, met de nodige discretie, en om het venster van uw browser te sluiten zodra u uw sessie op onze website heeft beëindigd, vooral als uw computer door meerdere personen wordt gebruikt.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies waarmee u automatisch naar uw account kan gaan zonder uw gebruikersnaam en uw wachtwoord te moeten invoeren. Als uw internetbrowser dit toelaat, kunt u op ieder ogenblik de cookies weigeren volgens de procedure die door deze browser wordt aangegeven.

Bovendien gebruikt onze website volgtechnologieën vanaf publicitaire links. Hiervoor worden cookies gebruikt, die u kunt weigeren volgens de configuratie van uw browser. Deze cookies vervallen na 30 dagen. Er wordt geen enkele persoonlijke informatie op deze manier verzameld.

 

Recht op toegang, wijzigen en verwijderen

In overeenstemming met de Belgische wetgeving inzake bescherming van gegevens van persoonlijke aard, hebt u recht op toegang, correctie, beveiliging of verwijderen van naamsgegevens en vertrouwelijke gegevens die u aanbelangen.
Gelieve ons te contacteren voor al uw vragen betreffende het verzamelen, behandelen of gebruik van persoonlijke gegevens, of als u uw recht op toegang, correctie of verwijdering van deze gegevens wilt uitoefenen:

SOUND 7 sprl
125, rue Hodister
4860 Pepinster (België)
Tel. : +32 (0)87 31 23 93
Fax: +32 (0)87 40 00 91
e-mail : privacy@sound7.be.

 

Elke wijziging van het beleid voor bescherming van de privacy door SOUND 7 wordt op deze pagina aangekondigd. Hierdoor bent u steeds op de hoogte welke informatie door SOUND 7 wordt verzameld, en onder welke voorwaarden deze informatie wordt gebruikt.